Sakramenty

CHRZEST

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej dwa tygodnie przed Chrztem przynosząc:

 1. Wyciąg urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (młodzież: świadectwo z religii i Bierzmowania).

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 1. a) niewierzący i innowiercy
 2. b) żyjący na kontrakcie cywilnym
 3. c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
 4. d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

SPOWIEDŹ

Pół godziny przed Mszą Św.

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
 2. Dowody osobiste.
 3. Ostatnie świadectwa z religii
 4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C. (3 egz. – ważność pół roku)
 6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka
 7. Nauki przedślubne

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych jest jak dotyk miłości Boga. To Bóg poprzez gest namaszczenia Olejem Chorych i słowa modlitwy, pragnie wspierać człowieka w jego chorobie i starości. Swoją mocą chce uzdrawiać jego duszę i ciało. Pragnie wlewać w jego serca nadzieję, że nawet starość i cierpienie mają w zamyśle Boga sens.

Chorych i starszych parafian, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą oraz Sakrament Namaszczenia można zgłaszać w zakrystii po Mszy świętej lub telefonicznie.

Zapraszamy do naszej parafii

Msze Święte:

Niedziela 9:00; 11:00
Poniedziałek 7:30
Wtorek 7:30
Środa 7:30
Czwartek 16:30
Piątek 16:30
Sobota 18:00

Nabożeństwa:

Niedziela 8:40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

I czwartek miesiąca 17:00 – 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

I piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

I sobota miesiąca 17:30 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny